Dialog

Dialog

Dialog er nøkkelen til felles forståelse

Strukturér organisasjonens medarbeidersamtaler og tilbakemeldinger med vårt dynamiske verktøy for samtalestøtte.

  • Tilfør medarbeidersamtalen tilpassede strukturelle rammer gjennom bruk av dynamiske komponenter. Slik kan du fasilitere motiverende og kvalitetssikrede kompetanseevalueringer.

  • Leder og ansatt kan samarbeide om forberedelser, evaluering, oppfølgingsaktiviteter og referat. Alt nedfelles på ett sted, med tidligere samtaler lett tilgjengelig.

  • Vi tilbyr en rekke komponenter for egendefinerte oppsett. Spørreskjema, skalarangering, kvalitetsevaluering, prestasjonstiltak – for å nevne noen.

  • Omdann samtalepunktene til konkrete tiltak; Oppgavemotivasjon, handlingsplan, kompetansetiltak.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: https://dossier.no/company/privacy

Close