Kompetanse

Kompetanse

Dossier gir effektiv kompetanseledelse for økt kvalitet og bedre prestasjoner

Kompetanseledelse i organisasjoner med mye obligatorisk læring og krav til sertifiseringer/dokumentasjon, er en tidkrevende og utfordrende oppgave. 

Med Dossier Kompetanse digitaliseres og effektiviseres prosessen. Dossier Kompetanse gir bedre oversikt på alle nivå og enklere tilgang til gjennomføring av obligatoriske tiltak – både for medarbeidere og ledere. Organisasjonen har oppdatert rapporter på kompetansebeholdningen, tilgjengelig til enhver tid.

 

  • Leder gjennomfører administrative oppgaver i et oversiktlig leder-grensesnitt og har alltid et presist bilde av sine medarbeideres progresjon via sanntidsrapporter.

 

  • Kompetanseplaner tilbyr ledere på alle organisatoriske nivåer et unikt verktøy for å effektivt koble individuell læring til organisatorisk evne.

 

  • Dossier kompetanse tilfredsstiller krav til dokumentasjon for ISO sertifiseringer og andre akkrediteringer, med versjonshåndtering, full historikk og elektronisk signatur.

 

  • Kompetanseplanene tilbyr umiddelbar oversikt over all planlagt, pågående og fullført læring på tvers av alle organisatoriske enheter og nivåer.

 

  • Strukturér og dokumentér opplæringsløp/kompetanseplaner. Fyll kompetanseplanene med organisasjonens kompetansekrav;
    e-læring, kurs, sertifiseringer, veiledning, prosedyrer, sjekklister m.m.

 

  • Medarbeidere har full oversikt over egen læring og krav til kompetanse. De har tilgang til kurs,  informasjon, sertifiseringer og dokumentasjon i sine krav. Kravene og planer utføres og registreres i et brukervennlig grensesnitt på mobil, nettbrett eller PC via selvbetjening.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: https://dossier.no/company/privacy

Close