Kundehistorier

Kundehistorier

Dossier gir effektiv kompetanseledelse for økt kvalitet og bedre prestasjoner

Organisasjon: Felleskjøpet
Antall ansatte: 3641

Behov:

 • Tettere oppfølging av medarbeidere for å sikre rett kompetanse
 • Regelmessige utviklingssamtaler på en digital plattform
 • Bedre oversikt over medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling

 Løsning:

 • Dossier Profile (medarbeiderutvikling og kompetanse)
 • SmartLearn

Systematisk kompetanseheving som strategi 

“Regelmessig kompetanseutvikling og oppfølging av alle selgere og salgssjefer er avgjørende for å oppnå økt omsetning.”
– Inge Bjerklund Leder Kompetanse og utvikling, Felleskjøpet

 Gevinster:

  • Kontinuerlig utvikling for medarbeidere
  • Økt omsetning gjennom sterkere kompetanse innenfor salg
  • Medarbeidere som er trygge på sin fagkompetanse gir bedre resultater
  • Bedre oppfølging og oversikt over kompetanse

   

  Organisasjon: Husbanken
  Antall ansatte: 300

  Behov:

  • Dokumentasjon av gjennomførte kompetansetiltak
  • Gjøre kompetanseplaner lett tilgjengelig for medarbeidere og ledere
  • Bedre oversikt over medarbeideroppfølging og kompetanseutvikling
  • Definere og synliggjøre hvilke krav til kompetanse som ligger i de forskjellige fagområdene i Husbanken

  Sikre rett kompetanse for å kunne utføre Husbankens samfunnsoppdrag

  “En avgjørende faktor for at Husbanken skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag er at medarbeidere har oppdatert kompetanse innenfor relevante fagområder. Lett tilgjengelige kompetanseplaner på en digital plattform er viktig for å leve opp til kravene til kompetanse.
  – Lilli Molnes, Seniorrådgiver Organisasjonsutvikling og HR, Husbanken

  Løsning:

  • Dossier Profile (medarbeiderutvikling og kompetanse)

  Gevinster:

  • Kontinuerlig utvikling for medarbeidere
  • Høy grad av gjennomføring og kvalitet i medarbeidersamtaler
  • Bedre kontroll og oversikt over kompetanse

  By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: https://dossier.no/company/privacy

  Close