Rådgivning

Rådgivning

  

Dossier kan implementeres med et sprint-prosjekt som innebærer et minimum av timer og admin-opplæring. Her har kunden selv ansvar for å konfigurere løsningen og legge inn ønsket innhold. 

 

For større organisasjoner, tilpasser vi i dialog med kunden et implementeringsprosjekt, som dekker behov for bistand basert på ressurser i kundens prosjektgruppe og kompleksitet/mengde kompetansekrav, samt behov for integrasjoner og eventuelle spesialtilpasninger

 

Vår leveransemodell er basert på erfaring og best practice, samt prinsippene fra Project

Management Institute (PMI) og PRINCE2. Modellen er tilpasset Dossiers kompetanseplattform. Vi har fokus på å gi tidlig verdirealisering ved bruk av god aktivitetsplanlegging og styringsprinsipper. Metodikken er fleksibel og kan tilpasses kundens behov og kompleksitet av tilbudt prosjekt. 

 

Dossiers konsulenter bistår også i etterkant av implementeringen ved behov for rådgivning innen HR, kompetanseledelse, opplæring av nye admin-brukere, eller ved behov for spesialtilpasninger av løsningen utover hva som kan konfigureres.

  • Dossiers Seniorkonsulenter har bred faglig bakgrunn innen HR, organisasjonspsykologi, medisin og IT

 

  • Customer Success Program med regelmessig gjennomgang, faglig og teknisk, for å sikre optimal bruk og nytteverdi.

 

  • Regelmessig kurstilbud innen; kompetanseledelse, strukturering og oppbygging av kompetanseplaner (“best practice”), adminbruker-kurs, rapporteringskurs m.m.
  • Kurs og rådgivning tilbys i våre lokaler, på webinar eller hos dere.

 

  • Norskspråklig support på telefon/e-post for teknisk assistanse og feilretting.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: https://dossier.no/company/privacy

Close