Rapporter

Rapporter

Forenklet dokumentasjon ved akkrediteringer og tilsyn samt forbedret ressursplanlegging

Dossiers rapporter er designet for å gi god dokumentasjon av obligatorisk kompetanse og læring, sikre oppdatert oversikt over kompetanse og forenkle planlegging av ressurser og kompetansetiltak.

  • Oversikt over bedriftens kompetansebeholdning med mulighet for analyse og “drill-down”. Fra organisatorisk nivå til avdelingsnivå og helt ned til individuelle prestasjoner

  • Forbedret ressursplanlegging med oppdatert informasjon på kompetansebeholdningen

  • Avdekke “flaskehalser” gjennom sammenligning av fremdrift og fullføringsgrad mellom avdelinger på tvers av organisasjonen

  • Planlegg og igangsett formålstjenlige tiltak basert på dybdeinnsikten rapportene gir

  • Dokumentasjon av kompetanse og opplæringsaktiviteter i forhold til akkrediteringer, tilsyn og ISO-sertifisering

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this. For more infomation see our privacy statement: https://dossier.no/company/privacy

Close